ŠKOLA SEXUALITY - L.E.S.

L.E.S. = LÁSKA - ENERGIE - SEXUALITA

Semináře LES 1-3 jsou určeny pro ty, kteří si myslí, že v sexu již vše zažili, vše znají a mají pocit, že se není možné již nikam dále posunout…
Posluchači dostanou možnost se seznámit s dosud nepublikovanými, zcela novými pohledy na naši lidskou sexualitu.
Ti, kteří mají o to zájem, mohou pak na základě těchto nových informací dostat svoji sexualitu na jinou, vyšší úroveň prožívání…
Semináře LES na sebe navazují, proto je výhodnější je absolvovat postupně jako cyklus, ale není vyloučeno je navštívit i samostatně bez ohledu na návaznosti…

Pro rok 2016 a 2017 nevypisujeme pevné termíny.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

► Průběh výuky: výuka probíhá v učebně PEI ACADEMY, Filmové ateliéry Barrandov; Kříženeckého nám. 1079/5b, 152 53, Praha 5

► Doprava: metro "B" - Smíchovské nádraží, zde nasednout na bus č.105 - vystoupit ve stanici Filmové ateliéry, přes vrátnici, doleva kolem budovy TV NOVA a následně kolmo k budově nahoru do mírného kopce cca 100 m k budově Krátkého filmu, kde sídlíme

► Lektor: PhDr. MUDr. Miroslav Krejčíř, autor systému 3AXIS®

 Cena: Cena ročníku celkem 3. lekce x 2.500,-Kč za jednu lekci = 7.500,-Kč. Platí se převodem před seminářem na základě vystavené FV.

► Přihláška: zde FORMULÁŘ

► Info: stránka KONTAKT+420 727 835 825 - Michal Zachar

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

L.E.S. 1. - NÁZVOSLOVÍ

Povídání o vztazích, našich rolích a chybách, které mnohdy děláme a jak se jim vyhýbat. Jak můžeme rozvinout svoji sexualitu, i když si myslíme, že v této oblasti již vše známe? Jakým způsobem můžeme začít pracovat lépe s energií, která v nás proudí při milování? Aneb lidská láska a její projevy z pohledu energetické spektrální interpretace.

▬ Názvosloví – jaká je naše terminologie v sexuální oblasti? 
▬ Odkud se vlastně sexualita vzala? - vznik sexuality – začneme od Adama a Evy…
▬ Jak se rozvíjí sexualita v životě člověka? – naše role: dívka (mladík) – žena (muž) – matka (otec)- babička (dědeček) – víme jakou roli doma hrajeme a jak to vlastně na sobě poznáme?
▬ Mluva sexuálních orgánů aneb sexuální rozhovor beze slov – mikrodiagnostický systém genitálií a jeho psychologické dosahy…

►Pro koho je seminář určen: pro ty, kteří se opravdu zajímají o prohloubení svého sexuálního života, mohou být tyto nové informace velmi inspirativní a obohacující…
....................................................................
....................................................................

L.E.S. 2. - POZNÁNÍ

Jaké má láska odstíny? Co o nás vypovídá průběh našeho orgasmu a v jakém vztahu jsou k tomuto ději čakry?
Umíme svůj orgasmus nakreslit a co se o sobě můžeme z toho dovědět? To vše jsou otázky, které se pokusíme společně s Vámi zodpovědět na našem kurzu.

▬ Jak poznáme v praxi (ve svém těle) mužský a ženský princip? Máme každý v sobě oba principy nebo jenom jeden? ▬ Umíme rozlišit tělesně, materiálně uchopitelné reakce při sexuální aktivitě od svých psychologických pocitů, energetických reakcí… vnímáme je a umíme si je i popsat?▬ Umíme neverbálně (beze slov) naladit psychologicky svého partnera jenom doteky na jeho těle? - 3AXIS vizuální jazyk v sexuální interakci muže a ženy – pokračování a prohloubení aplikace mikrodiagnostických systémů při sexu ze semináře LES 1 
▬ Konkrétní návody k tomu, jak zkvalitnit vzájemnou sexuální stimulaci partnerů tak, aby byla skutečně výrazem komunikace dvou lidí a ne jenom interakce dvou jejích tělesných částí …

►Pro koho je seminář určen: tento unikátní pohled na stimulaci sexuálních orgánů dosud nebyl nikde publikován a je naprosto jedinečný, vychází z pravidel 3AXIS vizuálního jazyka. Může být velmi inspirativní pro ty, kteří chtějí do svého sexuálního života přinést jinou, vyšší skutečně lidskou dimenzi…
....................................................................
....................................................................

L.E.S. 3. - ORGASMUS

Nádech – výdech – nádech – výdech-…jak prosté, obyčejné, všední - stále dýcháme. ALE kolik o dýchání víme a nakolik využíváme možností dechu…?
Jak se zharmonizovat dechem, jak doplnit energii, jak rozpustit bolest…a další zajímavé souvislosti v našem semináři.

▬ Orgasmus – víme, o co se zde vlastně jedná?
▬ Liší se v něčem reakce zvířete při vyvrcholení sexuální aktivity od reakce člověka?
▬ Je orgasmus konec nebo začátek sexuálního spojení muže a ženy?
▬ SOG (subjektivní orgasmogram) - vizuální projekce subjektivního prožitku a jeho anonymní analýza
▬ Praktické návody k tomu, jak zlepšit své prožívání orgasmu na základě rozboru SOG

►Pro koho je seminář určen: Takové pojetí orgasmu dosud nebylo nikde publikováno a je naprosto unikátní, může být velmi přínosné pro ty, kteří opravdu chtějí svoji sexualitu posunout na jinou, vyšší a více lidskou úroveň…
....................................................................
....................................................................

L.E.S. 4. - DOTEK

Možnosti osobního rozvoje a harmonizace člověka spojené se zvýšením smyslové vnímavosti a schopností ji vyjádřit se můžete naučit na dalším z řady kurzů osobnostního rozvoje 3AXIS Visual Language v osobních vztazích aneb přátelská komunikace - pohledem, slovem a dotekem.

Jaké jsou možnosti pohledu na člověka? Co vše můžeme vidět a uvidět, když se opravdu díváme. Vidíme opravdu člověka, na kterého se díváme? Co vidíme? Kam a jak se na člověka díváme? Jaké vrstvy pohledu můžeme používat? Jak náš pohled působí na pozorovanou osobu? Co druhý asi cítí? Jak působí různé druhy našeho pohledu na nás? Máme při tom nějaký pocit?

▬ dotek zrakem a slovem - pohled a mluva

Je (nebo není) rozdíl pro mne (pro pozorovanou osobu), když se jenom dívám, a když se dívám a mluvím o tom, co vidím? Je (nebo není) rozdíl když ten, na kterého se díváme mlčí nebo komentuje pocity z našeho pohledu?

▬ dotek jako hmatový vjem - ruce

Dotek rukou - kdy a kde se začínám druhé osoby dotýkat? Je to až při doteku oděvu nebo těla - anebo už dřív máme pocit zásahu do svého soukromí, teritoria? Je dotek dávající nebo beroucí? Jaký máte při tom pocit? Je stejná (nebo jiná) kvalita doteku hřbetem nebo dlaní ruky? Je stejná (nebo jiná) kvalita doteku na ruce, předloktí nebo paži?

►Pro koho je seminář určen: Je určen POUZE pro absolventy seminářů L.E.S. 1. a L.E.S. 2. Je dobré si na seminář vzít pohodlný oděv (kalhoty, širší sukně...) které neomezují pohyb a vnímání těla. Počet účastníků by měl být sudý, budeme cvičit ve dvojicích. Výhodou je tedy být předem domluven na spolupráci s někým z kurzu, koho znáte, a je vám sympatický.