ŠKOLA DECHU

ha-tha-taj-či-kung-falun-tao-joga… pokus o uchopení podstaty… „po našem…zamyšlení evropského poutníka nad tajuplnými principy rozličných cest, které stejně všechny vedou k témuž cíli…

V těchto jednodenních seminářích můžete získat nové a zajímavé informace (in-forma = vnitřní obsah zevní formy) a sami si také při jednoduchých cvičeních na sobě vyzkoušet jiný hlubší vhled do základních principů některých tzv. energetických nebo psychosomatických cvičení, která jsou nyní tak oblíbená…


Obsáhlejší cyklus krátkých seminářů je určen nejen pro ty, kteří se více zajímají o dýchání a energetická cvičení, ale i pro ty, kteří chtějí na sobě nějak pracovat a zdokonalovat se a nemají tolik času a prostoru (nebo vůle a chuti), aby prováděli nějaká složitější a časově náročnější cvičení…a přesto chtějí na sobě zažít nějaké pozitivní efekty…


Účast může být přínosná pro naprosté začátečníky, stejně jako i pro pokročilejší nebo profesionály, kteří se dechem a pohybem zabývají každodenně. 


► Průběh výuky: Výuka se provádí v krásných prostorách kongresového centra hotelu AMARILIS v Praze 1, Štěpánská 613/18. Kongresové centrum hotel Amarilis je komplexní, stylový, bezbariérový hotel, umístěný v samém centru Prahy,v přímé blízkosti Václavského náměstí. Nekuřácký hotel Amarilis je zařízený podle pravidel FENG SHUI. Výukový den je sobota. Doba trvání semináře je od 10.00 - do 16.00 s přestávkou na oběd. Oběd je v ceně kurzu a bude probíhat v hotelové restauraci AMARYLA (fcb). V menu naleznete bezlepková jídla, vegetariánská jídla, jídla bez laktózy a příležitostně jídla připravena dle ajurvédských zásad. Restaurace je klimatizovaná a nekuřácká. Parkování v hotelu není, hotel je v centru Prahy kousek od Hlavního nádraží a stanic metra "A" - Můstek a "C" - Muzeum.

► Lektor: PhDr. MUDr. Miroslav Krejčíř, autor systému 3AXIS®

► Výukový ročník:

Pro rok 2016 a 2017 nevypisujeme pevné termíny.  

► Cena: Cena ročníku celkem 4. lekce x 1.500,-Kč za jednu lekci = 6.000,-Kč. Platí se převodem před seminářem na základě vystavené FV.

Pokud chcete absolvovat 3 lekce dle vlastního výběru je cena 1.600,-Kč za lekci = 4.800,-Kč.
Pokud chcete absolvovat 2 lekce dle vlastního výběru je cena 1.700,-Kč za lekci = 3.400,-Kč.
Pokud chcete absolvovat 1 lekci dle vlastního výběru je cena 1.800,-Kč za lekci = 1.800,-Kč.► Přihláška: zde FORMULÁŘ

► Info: stránka KONTAKT+420 727 835 825 - Michal Zachar

výukový prostor v kongresovém centru hotelu Amarilis

1. DECH – obecné základy pohledu

DECH - základní filozofické principy – kdo dýchá?

▬ Dech jako model člověka, jako vztah muže a ženy, jako nádech a výdech…
▬ Co je vlastně nádech a co výdech? Jsem dechem oživován nebo naopak dechem oživuji?

DECH - základní fyziologické principy – vegetativní systém
▬ Jaké jsou charakteristiky nádechu a výdechu? Jak to vše ovlivňuje mé tělo?
▬ Mohu nádechu a výdechu v praxi používat k ovlivňování vegetativního naladění svého těla?


2. DECH a horní polovina těla - vztah dechu k trupu, horním končetinám a rukám

DECH a páteř
▬ Je nějaká vazba, vztah mezi dechem a pohyby páteře?
▬ Je důležité si všimnout, odkud vychází a kde konči pohybová vlna na páteři? Jaký je její vztah k dechu?
▬ Co to jsou čtyři obrazy Tu Tuonga? Jaký mají vztah bigramy k ročním obdobím?
▬ Můžeme podle bigramů upravovat svoje cvičení, tak aby bylo v souladu s harmonií vesmíru, s harmonií čtyř ročních období nebo aby cvičení souznělo s denním rytmem času?

DECH a horní končetiny
▬ Jaký je vektor, směr dechu? Má stejný směr jako průběhy energetických drah v těle?
▬ Pohyby horních končetin při psychosomatických cvičeních, čchi-kungu apod. se pohybují kterým směrem? Dávají přednost stejnému směru pohybu jako dech nebo je to jinak?
▬ Co to znamená, když to dělám tak a co, když to dělám právě obráceně, je něco správnější nebo výhodnější? Jak mohu použít porozumění významu směru jednotlivých pohybů při svých cvičeních?

DECH a ruce

▬ Hrají při dýchání nějakou roli i moje ruce?
▬ Jak mohou ruce ovlivnit mé dýchání? Jde to jen pomocí známých muder nebo to můžeme udělat i jinak?
▬ Mají pozice rukou vztah k energetickým drahám? A jak je to v těchto situacích s dechem?


3. DECH a chůze - vztah dechu k dolním končetinám a nohám

DECH a dolní končetiny – chůze 1
▬ Jak mohu sladit rytmus dechu s chůzí, aby mi z toho plynul prospěch, kdykoli někam jdu?
▬ Mohu se správně zvoleným vztahem dechu a rytmu dolních končetin nějak vegetativně ovlivňovat? Zklidňovat nebo tonizovat?
▬ Jaký má vztah chůze do schodů a ze schodů dolů k naší běžné chůzi po rovině?

DECH a nohy 1 – chůze 2/1

▬ Jak vypadá křivka pohybu dechu? Nádech a výdech. Nádech a výdech a pauzy mezi nimi…
▬ Jak vypadá křivka pohybu nohou? Zvedání a klesání. Zvedání a klesání a intervaly mezi nimi…
▬ Mohu obě křivky vzájemně sladit?

DECH a nohy 2 – chůze 2/2

▬ Je nebo není jedno, jakým způsobem pokládám nohy na zem, podložku, když jdu? Jak to souvisí s mým těžištěm?
▬ Je nějaký vztah mezi způsobem kladení nohou na zem a dýcháním?
▬ Může mne pomalá chůze, vědomé kladení nohou na zem, drobně upravené podle dechu, nějak zharmonizovat?

DECH a ruce při chůzi - chůze 3
▬ Hraje při chůzi nějakou roli pozice mých rukou?
▬ Mohu postavením rukou ovlivňovat nějak svoji chůzi?
▬ Jakou roli při tom hraje dech?
▬ Může souznění těchto faktorů nějak pozitivně ovlivňovat mé pocity a vegetativní stav mého těla?


4. DECH a zvuk - informace přidaná k energii (vý)dechu

DECH a zvuk 1 - had polykající svůj ocas (Čína)
▬ Princip pohybující se v uzavřeném kruhu
▬ Cyklický návrat téhož, rytmus cyklického času
▬ Zvuky 5 principů, elementů, orgánů

DECH a zvuk 2 – plamen ohně (Indie)
▬ Princip stoupající zdola nahoru, od země k nebi, růst
▬ Lineární směřování vzhůru, od nižších k vyšším frekvencím, patrům těla
▬ Zvuky energetických center těla

DECH a zvuk 3/1 - kapka vody 1 (Tibet)

▬ Princip klesající seshora dolů, z nebe na zemi, osvícení
▬ Lineární směřování dolů, od nejvyšších k nižším frekvencím, patrům těla
▬ Zvuky rodící se z ticha mysli a vedoucí k zrození činu

DECH a zvuk 3/2 - kapka vody 2 (křesťanství)
▬ Princip klesající seshora dolů, z nebe na zemi, osvícení
▬ Lineární směřování dolů od nejvyšších k nižším frekvencím, patrům těla

▬ Informace energetických center těla