Ruším výuku ve škole 3XIS® pro rok 2017

Rozhodl jsem se, že ruším školu 3AXIS® pro ROK 2017. Po letech jsem sehnal skvělý přednáškový prostor s vegetariánskou kuchyní, kde se vaří nejen podle trendů, ale i tak trochu i podle ayurvedy, to pro ty zmlsané jazýčky. Podařilo se sjednat skvělý pronájem. Klesla cena lektora na neuvěřitelně nízkou cenu, kterou jsme za tento cyklus nikdy nenabízeli. Přesto nebude škola zahájena a když tak pouze individuálně pro vážné zájemce se mnou v podobě individuálních konzultací. Uvědomuji si již několik let, že tato škola není pro každého i přesto, že by ji všichni potřebovali jak prase drbání. Problém je totiž v hloubce jejich poznatků, které zasahují lidskou dušičku natolik silně, že jí otřesou a zbude jen možnost opravdové cesty bez lhaní si do vlastní kapsy. Když jednou totiž začnete vidět věci tak, jak jsou, už se těžko můžete přesvědčovat o tom, že jsou jinak. To je o lži, i když jsou tací zdatní, kteří si to umí vysvětlit tak, aby se jim nic nestalo a jejich svět iluzorních bublin, v kterých pak zabíjejí své bližní svou "bezpodmínečnou láskou" příliš nesplaskl.
❤️ 💛 💚 💙 💜 🖤 💔 Gangster's Paradise ❣️.
Všichni lidé si myslí, jak jsou svobodní. Jak jsou bezpodmínečně laskaví. Jak jsou soucitní. Jak jsou díky tomu odlišní. Všichni lidé si myslí, že mohou něco dělat. Všichni chtějí něco dělat. A přitom první otázka, kterou kladou je: "Co máme dělat?"

Skutečnost se děje, nikoliv dělá. A my - naše skutky, slova, činy, myšlenky, pocity, přesvědčení, názory, zvyky jsou výsledkem vnějších vlivů, které se dějí, nikoliv dělají. Lidem se také často zdá, že druzí dělají některé věci jinak než by se dělat měli. A taky, že zrovna já by jsem toto dovedl udělat lépe. Každému připadá, že se nic nedělá tak, jak by se to udělat mělo. Ve skutečnosti se všechno dělá tím jediným způsobem, kterým je to možné právě nyní udělat.

A změnit toto nezměnitelné dělání na děj může jen ten, kdo to pochopí. To, co znamená BÝT. Aby totiž bylo možné vůbec něco dělat, je nejprve nutné BÝT. Umění být znamená porozumět tomu, co se děje. Nikoliv ve světě kolem, ale v sobě. Je třeba se k tomu naučit i nový jazyk. Jazyk POZOROVÁNÍ, který překládá často chaotickou symboliku vnějšího vzhledu do srozumitelné řeči. Mluvíme-li běžným jazykem, nemůžeme se ani domluvit ani si porozumět. Se sebou, natož pak s někým jiným.

Proč? Protože ve verbálním jazyce, kterým lidé mluví je pouze prosazení svého názoru. Ani stopa po porozumění. Jazyky už nevyprávějí, pouze dokumentují názory těch, kdo je používají. A stejně jako náš vzhled se pokoušejí lhát. A teď něco dvojnásob nepříjemného. Musíme se učit mluvit pravdu. Mluvit pravdu se člověk musí učit! Většina z nás si myslí, že si to stačí přát nebo se pro to rozhodnout. Ani náhodou. Většina z nás si myslí, že mluví pravdu. A přesto lžou neustále. A o i když si přejí mluvit pravdu. Neustále lžou sobě i ostatním. Proto nikdo nerozumí ani sobě ani druhým.

Když tedy tolik myslíme, zamysleme se společně nad prostou otázkou. Mohli by existovat takové nesváry, tak hluboká nedorozumění a taková nenávist vůči názoru a postojům ostatních, kdyby lidé dovedli skutečně porozumět jeden druhému?

Ale copak mohou někomu rozumět, když nedovedou nelhat? Mluvit pravdu je ta nejtěžší věc na světě. A člověk se jí musí dlouho a dlouho usilovně učit. Přání nestačí. K tomu, abyste mohli mluvit pravdu, musíte vědět a vidět co je pravda a co je lež. A to nejprve v sobě samém. A to nikdo vědět nechce. Proč? Nemohl by lhát. Musel by žít. Být sám sebou. Vpravdě. V srdci pravdy, kterou lež pohrdá.

MZZ