God Doesn't Make Mistakes


Každý z nás by dal nevím, co za trochu lásky. A my jen možná nevíme jak ji projevit...Each of us would put I do not know what a little love. And maybe we just do not know how to express ...