Jediné, co je stálé je změna

Jediné, co je stálé je změna. Příroda se pohybuje a mění v cyklických rytmech. Vše, co my lidé děláme a známe - se někde rodí, vyvíjí, zemře, narodí se znova v nové formě a vytváří tak nekonečný koloběh. tak se například příroda probouzí na jaře k novému cyklu; děti jsou znovu zrození následovníci, kteří navážou na cyklus rodiny a vedou ho dál. Všechny tyto rozdílné evoluční fáze se musí podvolit zákonu yin a yang.


Znamená to, že proměna z jednoho stavu do jeho opaku je danou a nezměnitelnou nutností: horko jednou vychladne, léto se promění v zimu, a dokonce i to nejsilnější mládí uvadne ve stáří. Tak má vše za svého přirozeného protihráče, který se stará o to, aby stromy příslovečně nerostly do nebe a řád univerza zůstal zachován. Nejenže tyto opačné síly existují v harmonii, ony potřebují jedna druhou pro doplnění. V harmonickém vztahu se muž a žena musí doplňovat jako yang a yin. Yin nemůže existovat bez yang a stejně tak by yang nebyl možný bez yin. bez dne by nebyla noc, bez nahoře by nebylo dole, bez ženskosti by nebyla mužskost, bez vnitřku by nebyl vnějšek, bez plusu by nebyl minus. Znak pro tai-chi symbolizuje proměnu jednoho pólu v druhý. Tmavý aspekt yin a světlý aspekt yang se k sobě v každém okamžiku a v každém úseku upřímně a vroucně vinou stejně jako dva milující se partneři. Čím více se však jeden z pólů vyvíjí, tím více se přibližuje svému možnému maximu. Každá vlna má svůj vrchol, avšak potom existuje jen jeden směr a to dolů. Stejně je tomu i v přírodě. Když slunce stojí nejvýše začíná jeho sestup. Když je měsíc v úplňku začne taky ubývat. Tak má všechno své přirozené hranice. Více než maximum nemůže existovat: V nejvyšším bodě přebírá velení opačný vliv. kdo nedokáže přestat když je v nejlepším, bude se pořádně divit. I v lásce jsou skryty bolest a zklamání, a to tím více, čím vroucnější a hlubší vaše láska je.

Michal Zachar (Gůnther Sator - Harmoni v partnerství a lásce)