Proč zrovna STYLISTA? Zpověď autora rekvalifikačního kurzu…

Je tomu již hodně let co jsem poprvé otevřel dveře krámku s oděvy. Sice ještě v socialismu a výběr nebyl velký, mě to tehdy jako 7-letému prckovi připadalo jako v pohádce.

Co si však budu do smrti pamatovat byla paní prodavačka. Dost se lišila od těch co už jsem poznával. Žádné umaštěné vlasy, žádné drsné ruce, žádné jdi sem nebo zas tam. Příjemným hlasem mne pozvala dál a její slova „dobrý den, mladý muži“ byla pravdu říkajíc pro mne tehdy dost podivná, ale něco uvnitř mě mne přimělo k tomu, abych vypnul hrudník (hrudníček) a za udivených pohledů své matky vkročil do světa módy.

Jo ještě měla pěkný svetr s bambulí na konci zipu. Žádný umělý ubrus ve formě silonových uniforem.

No a situace dnes cca 33 let po té? Dlouho jsem na podobná témata psal. A vcelku dost nevybíravě tepal situaci, v které je dnes celý sektor služeb. Slovo služba je od slova sloužit. Kdo z nás klientů má s prodavači čehokoliv opravdu dobrý zážitek? Mnoho jich není. Až jednou mi jedna „potrefená“ prodavačka řekla: „Hele ty chytrej – strefovat se umí každý. Cos udělal pro to, aby to tak nebylo?“ NO a bylo jak se dnes říká vymalováno. Jednak jsem sám začal pátrat po tom co se vlastně dá získat za vzdělání v tomto oboru. Maloobchodní prodej textilu. Už samotný název je zajímavý. Rozhodně nevzbuzuje žádné pozitivní emoce. Pak přišly na řadu školní skripta. No nebylo to sice nijak objevné, ale pár věcí mi tam chybělo. Za čas jsem přišel na to, že jich naopak není málo, ale hodně a jsou pro vlastní obor a textilní prodavače, říkám raději stylisty, důležité. Tak vznikl kurz STYLISTA.

Jak by měl vypadat profit absolventa

Hlavním cílem této vzdělávací akce je získání širších znalostí z oblasti barev, optických zákonů a použití tělesných tvarů, proporcí a disproporcí při tvorbě stylu klienta. Materiály, oděvy, doplňky. Marketingové minimum, spolupráce na vytváření klientely, komunikační a prodejní techniky. Získání praktických zručností a dovedností při tvorbě celkového oděvního stylu osobnosti.

Absolvent umí:

- zná základy použití barevné teorie; kinetické funkce, skládání /kombinování/ barev
- umí použít při tvorbě stylu klienta tvar těla /proporce a disproporce/
- vyzná se v rozdělení profesního image /konzervativní x kreativní/ a jeho použití v praxi
- ovládá poradenství při tvorbě stylu osobnosti a využití image jako prostředku komunikace
- zná základy psychologické interpretace odívání, barev, tvarů a jejich významovou symboliku 3 AXIS VISUAL LANGUAGE

Pracovní činnost, na kterou je tato rekvalifikace zabezpečována

Dle §108 odst.1 zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. se rekvalifikací rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Na základě §110 Zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. může být prováděna rekvalifikace i u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců.

Název rekvalifikace = Stylista – barvová typologie a vizážistika. Absolvent může pracovat pak jako prodavač např. na živnostenský list. Jde o tzv. živnost volnou, s povinností oznamovací, dle § 121 - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob. Živnost je určena jako podpora stávajících nebo nově vznikajících subjektů podnikajících v prodeji oděvního zboží. Dále rozšířením znalostí a výukou nových vědomostí dosáhnout lepší kvality obsluhujícího a prodejního personálu v prodejnách s tímto zbožím.

Organizační formy a metody výuky

Denní prezenční studium ( 8 hodin ). Učební postup : výklad, přednáška, individuální praktické cvičení, praktické cvičení ve dvojicích, praktická výuka ve skupině. Kurz je možné absolvovat kompletně nebo jej rozdělit na dvoudenní celky. Maximální počet osob kurzu je pak 6 osob.

K absolvování rekvalifikačního kurzu není nutné mít předchozí vzdělání v oboru. Vstupním požadavkem je ukončené základní vzdělání a minimální věk 18 let.

Obhajoba závěrečné práce:

Obhajoba závěrečné práce probíhá před komisí. V jejím průběhu autor předkládá autoreferát a popis své práce. Po jeho vystoupení následuje diskuze zaměřená zpravidla k metodologickým a metodickým aspektům práce a k využití odborné literatury. Délka obhajoby nepřesahuje 30 minut.

Zkušební řád :

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která má dvě části:
1. teoretickou - písemný test (doplňovací) 0-40 bodů
2. praktickou - vypracovat návrh kompletního stylu dle zadání 0-50 bodů

- ústní obhájení stylizace 0-10 bodů

Předmět klasifikace :

Celkový počet získaných bodů při zkoušce je 100 a rozdělí účastníky kurzu do tří kategorií, z nichž všichni obdrží certifikát:

q 100 – 85 bodů prospěl výtečně
q 85 - 50 bodů prospěl dobře
q 50 bodů a méně prospěl

Učební plán kurzu : celková doba kurzu je 104 hodin. Celkový počet výukových hodin kurzu je 96.
 • Barvové poradenství; BT, optické vjemy; 
 • Smyslový marketing 
 • Analýza působení barev; tvarů a vzhledu člověka; 
 • Neverbální komunikace a LOOK language;
 • Historie módy a odívání ; 
 • Zbožíznalství v oblasti textilních produktů 
 • Tvary, optické korekce postavy pomocí oděvů; 
 • Stylizace vzhledem k profesi a záměru 
 • Prodejní a obchodní dovednosti, Verbální komunikace 
 • Trendy, novinky, móda - pojmy 
 • Závěrečný den kurzu - zkoušky 

Cena kurzu : 17.000,-Kč. V ní jsou veškeré pomůcky, metodické listy, potřeby pro kurz, občerstvení kávou a čajem, vodou.

Přihlášky: na našich webových stránkách www.pei-academy.cz. Preferujeme přihlášky
e-mailem.

Nakonec mi dovolte ukončit tento článek osobním pokusem definovat význam vzdělávání :

Při vší úctě k vzdělanosti jako celku se dnes příliš schováváme za pojem MÍT nějaké vzdělávání. Mít diplom, mít vzdělání MBA je pro nás mnohdy hodnota. Nebo je to jenom ubohá kompenzace za to, že už nejsme schopni opravdu „lidsky“ BÝT?

Být vzdělán = postupně a vlastním přičiněním se stávat bytostí myslivou a tvořivou, duchovní a mravní, rozvíjející něco specifického ve vědě, technice, umění či politice a přitom i přes tuto dnes již nezbytnou specializaci neztrácet smysl být člověkem s odpovědností nejenom za sebe, avšak v naší globální vesničce i za celou planetu zem.

Možná by se hodil i citát z knihy Paula Wiliamse, Tak se pusť :

„Hodit někoho do vody je nejlepší způsob, jak ho naučit plavat. Chraň se před »vzděláním«, toto je pouze přípravou. Jediná forma vzdělání je zkoušení: Všechny přípravy na celém světě tě mohou pouze učit, jak se máš připravit. Na co stále ještě čekat? Skoč do vody. A svět začne být.

A ty budeš moci být stylista. Třeba…