Jste skrytá blondýnka?

Chcete radikálně změnit barvu vlasů? Dřív než zajdete ke svému kadeřníkovi, přečtěte si tento článek. Existuje totiž řada průzkumů a studií, které tvrdí, že podle barvy vlasů se odvozuje charakter.

Podle barvy vlasů podvědomě přisuzujeme jejich majitelce či majiteli určité vlastnosti. Jste suverénní, tajemná, ctižádostivá a energická – ale nikdo to nevidí? Zeptejte se svého kadeřníka, čím by to mohlo být. Řekne ,žád­ný problém‘ a obarví vám vla­sy na tmavě hnědou se zářivě čer­venými proužky – a šup, vaše okolí vezme na vědomí nový kód na vaší hlavě a zařadí vás do odpovídajícího šuplíku. „Vlasy, a především jejich barva, jsou jed­ním z klíčových vjemů při prvním dojmu,“ říká Michal Zachar, ředitel vizážistické­ho a stylistického sdružení PEI, jenž se zabývá takzvanou look language neboli řečí vzhledu.

Souvislost mezi vlasy a naším charakterem sice nelze nesporně dokázat, nicméně řada studií ukazuje, že podle barvy kštice pod­vědomě přisuzujeme jejich majitelce či maji­teli určité charakterové vlastnosti ana základě toho s nimi také tak jednáme. Zdá se vám to nemožné? Uvědomíte-li si však, nako­lik jsou barvy v našem životě důležité, jaké signály k nám vysílají a jak moc nás ovliv­ňují, možná se vám spojení barvy vlasů a povahy už tak odvážné zdát nebude.

Jsou blondýnky hloupé a zrzky drzé?

Blondýnky se obecně považují za velice atraktivní a přitažlivé. Přisuzuje se jim mírná, citlivá a romantická povaha, na druhou stranu se o nich říká, že jsou někdy dost rozmarné, lehkomyslné, naivní a hloupé. S posledním tvrzením však Michal Zachar nesouhlasí a je přesvědčený o tom, že spousta blondýn je naopak vysoce inteligentních.

Proč tedy existuje nespočet vtipů na adresu majitelek světlé kštice? „Troufám si říct, že většinou je tímto způsobem zesměšňují lidé, kteří se jim nedokážou rovnat svým IQ. Nejjednodušší cesta, jak snížit hodnotu člověka v očích ostatních, je zaútočit na to, co je na něm opticky nejkontrastnější, což jsou v případě blondýnek právě jejich vlasy. Vtipy o blondýnách nikdy nejsou o tom, že jsou třeba tlusté nebo ošklivé, vždycky se zaměřují na jejich intelekt. Já si ale myslím, že většina plavovlásek je chytrá a velice chytře to nedává najevo.“ Sí­la světlovlasých žen je podle něho v je­jich myšlenkách: „Čím má člověk vlasy světlejší, tím víc inklinuje k teoretičtějšímu řešení a nehrne se do ničeho bezhlavě. Blondýny si potřebují vše nejdřív rozmyslet. Určí si co, jak a proč a teprve potom začnou jednat.“

O zrzkách se říká, že jsou výjimečné, a je to naprostá pravda. Vynikají hlavně svým temperamentem, živelností a divo­kou povahou, které mají na rozdávání. Mají zvláštní osobité kouzlo, nikdy nejsou nud­né a dokážou neustále něčím překvapo­vat. Zároveň se o nich často tvrdí, že jsou výbušné, tvrdohlavé a drzé.

„ Já bych neřekl, že jsou drzé. To tvrdí lidé, kteří si neuvědomují, že pro zrzky je důležité dát navenek svou podstatu. Jsou za všech okolností své. Většinou se také rády pro­sazují, vůbec ne na úkor někoho jiného, ale ostatní to mohou brát jako ohrožení. Proto nejsou zrzky obecně příliš oblíbené a mluví se o nich s despektem. Svým způsobem jim totiž ostatní závidí tu ne­spoutanost, odvahu a sílu. Jsou to ženy, které se nebojí ukázat, jaké skutečně jsou, a je jim jedno, jestli se ztrapní nebo budou vypadat hloupě,“ vysvětluje Zachar.

Chytré hnědovlásky a akční černovlásky


Brunetky mají nálepku praktických, spo­lehlivých, inteligentních a úspěšných žen. Dokážou se snadno vypořádat se stresem a jít si za svým. Na ostatní působí většinou spokojeně, klidně a vyrovnaně. Jsou při­tažlivé, ale jiným způsobem než blondý­ny nebo zrzky. Především okouzlují svou chytrostí a přizpůsobivostí.

Přirozené je další slovo, které se používá v souvislosti s hnědovláskami. Tato barva vlasů vysílá jasné signály: žádné triky, žádné vtipy, žádné okázalé chování ani výstřed­nosti. Podle Michala Zachara mají brune­tky nejvíc vnitřní energie, není to ale nic, co by musely za každou cenu projevovat směrem ven: „Jsou natolik silné a zdravě sebevědomé, že si nepotřebují dokazovat, že na něco mají.“

Černovlásky působí hodně tajemně a osu­dově, zároveň rázně a nedostupně. Od pří­rody jsou hodně živé, energické a mají vel­kou fyzickou výdrž. Často se můžou jevit jako velice zbrklé. Ženy s černými vlasy charakterizuje Zachar jako ty, které nejdřív něco udělají a teprve pak o tom přemýšle­jí: „Jsou především praktické a intuitivní, což znamená, že jednají rychle a pudově. Vrhají se zcela bezhlavě do věcí, díky čemuž se mnohdy dostávají do problémů. Jejich akčnost s sebou nese také mnohá pozitiva, například, že se dokážou snadno postavit do čela a ukazovat ostatním cestu svým vlastním příkladem.“

Co o nás řekne změna barvy vlasů?

Michal Zachar tvrdí, že skrze změnu barvy vlasů vlastně podvědomě ukazujeme své představy o sobě samých: „Ten, kdo si vlasy zesvětluje, chce ubrat na své přirozené akčnosti, chce o věcech víc přemýšlet a nejednat příliš zbrkle. Nao­pak ztmavování vlasů vypovídá o tom, že si člověk přidává na výkonu a touží být rychlejší, pružnější. Odstíny červené zna­menají jasnou výzvu. Člověk se chce pro­jevit a zaujmout.“

Zároveň však říká, že žijeme v duálním světě a každá barva může vyjadřovat pozi­tiva i negativa – červená může být stejně tak signál směrem k partnerovi. Ženy, kte­ré si přidávají do vlasů červenou, se často cítí ve vztahu zanedbávané. Změnou bar­vy dávají najevo, že potřebují být obdivo­vány a obletovány.

Výrazná změna barvy vlasů má podle něho svá úskalí: „Pokud si někdo radikálně změní barvu vlasů, většinou se také radikálně změní přístup lidí kolem něho. Budou totiž reagovat na to, co vidí, a budou od něho očekávat určité chování a reakce. A pokud dotyčný nedotáhne tu svou představu do konce, což znamená, že bude také jinak jednat, chovat se a mluvit, může nastat problém. V očích ostatních bude působit nevyrovnaně. Spousta lidí tu určitou har­moničnost mezi tím, jak vypadáme a jací jsme, podceňuje, přitom právě to všichni podvědomě hledáme.“

Jaké vlasy mají české ženy?

Unikátní průzkum značky Sunsilk, do kterého se zapojilo celkem 6152 žen z celé České republiky, ukázal, že nejvíce je u nás hnědovlásek (30 %) a blondýnek (12 %). Dále ženy s mahagonovými vlasy (8 %), zrzky a černovlásky (po 4 %). Zbývajících 40 % má melírované vlasy, přičemž převládají světlé odstíny. Zajímavé také bylo, že z dotázaných žen nejvíce blondýnek žije v Pardubickém kraji a nejčastěji pracují jako sekretářky. Hnědovlásky jsou nejčastěji zastoupeny v Olomouckém kraji a mezi prodavačkami. Černovlásky najdeme hlavně ve Zlíně a okolí a jsou v domácnosti a zrzky se nejčastěji vyskytují v Praze mezi učitelkami.

Když výrazně změníme barvu - vlasů prozrazujeme své představy o sobě. Dělejme to tedy tak, aby bylo co prozrazovat…